Chính sách Bảo hành cho Cửa hàng Điện thoại
1. Mục đích:
Chính sách bảo hành của cửa hàng điện thoại nhằm đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng với sản phẩm mà họ mua từ cửa hàng chúng tôi. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ bảo hành chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu bảo vệ quyền lợi của khách hàng.
2. Thời gian bảo hành:
a) Tất cả các sản phẩm mới mua từ cửa hàng điện thoại sẽ được bảo hành trong thời gian xác định. Thời gian bảo hành cụ thể sẽ được quy định trên giấy bảo hành hoặc trên hệ thống bán hàng của cửa hàng chúng tôi.
b) Trong thời gian bảo hành, nếu sản phẩm gặp sự cố kỹ thuật không phải do người dùng gây ra, chúng tôi sẽ sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm miễn phí. Nếu sản phẩm không thể được sửa chữa hoặc thay thế, chúng tôi sẽ cung cấp một sản phẩm mới hoặc hoàn trả tiền mua sản phẩm ban đầu theo quyết định của khách hàng.
3. Điều kiện bảo hành:
a) Sản phẩm còn phải đủ nguyên tem bảo hành của cửa hàng
b) Sản phẩm không được sửa chữa, thay đổi, hay can thiệp bởi bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoại trừ cửa hàng chúng tôi hoặc dịch vụ kỹ thuật được uỷ quyền bởi chúng tôi.
c) Sản phẩm không bị hư hỏng do người dùng gây ra, bao gồm việc rơi, va đập, dùng không đúng cách, thả nước hoặc bị thiệt hại về phần mềm do cài đặt không đáng tin cậy.
4. Quy trình bảo hành:
a) Khách hàng mang sản phẩm và giấy bảo hành đến cửa hàng chúng tôi hoặc liên hệ với dịch vụ khách hàng để đăng ký yêu cầu bảo hành.
b) Nhân viên của cửa hàng chúng tôi sẽ kiểm tra sản phẩm và đưa ra đánh giá về sự cố kỹ thuật. Nếu sự cố thuộc phạm vi bảo hành, chúng tôi.

Thời gian tiếp nhận bảo hành:
Tại cửa hàng Annio Store: Theo giờ làm việc của các cửa hàng Annio Store.
Tại TTBH Hãng: Theo giờ làm việc của TTBH hãng.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ

Messenger